Việt Nam  |     English  |  
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HSAPS & HỘI THẦY THUỐC TRẺ TP.HCM

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh và hội Thầy thuốc Trẻ thành phố Hồ Chí Minh!

XEM CHI TIẾT  

ĐỐI TÁC VÀNG


VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

ĐỐI TÁC BẠC


VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam