Việt Nam  |     English  |  
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

GIỚI THIỆU HỘI

Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (viết tắt VSAPS) là tổ chức – nghề nghiệp của các công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam.

VSAPS hoạt động theo quy định pháp luật và Điều Lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và có thể lập Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định pháp luật. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ, sự quản lý về phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn chính của Bộ Y Tế và bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.


THƯ NGỎ    QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI    ĐIỀU LỆ HỘI      QUY CHẾ TỔ CHỨC HỘI   

DANH SÁCH HỘI    ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN 

HIỆP HỘI LIÊN KẾT

VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

BAN CHẤP HÀNHLê  HànhVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Lê  Hành

Chủ Tịch


Nguyễn Tài SơnVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Tài Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực

Vũ Quang VinhVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Vũ Quang Vinh

Phó Chủ tịch Đào tạo

Nguyễn Anh TuấnVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Khoa học

Nguyễn Thanh VânVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Thanh Vân

Phó Chủ tịch Tổ chức

Nguyễn Hồng HàVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch Đối ngoại

Nguyễn Thế HùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ tịch Nội Thẩm mỹ

Vũ Ngọc LâmVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Vũ Ngọc Lâm

Trưởng Ban Kiểm tra

Đỗ Quang HùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Đỗ Quang Hùng

Trưởng Ban Pháp chế

Nguyễn Thanh BìnhVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng Ban Tài chánh

Nguyễn Thanh HảiVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng Ban Từ thiện

Phạm Hiếu LiêmVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Phạm Hiếu Liêm

Trưởng Ban Đào tạo

Phạm Xuân HùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Phạm Xuân Hùng

Phó Tổng thư ký

Đào Văn GiangVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Đào Văn Giang

Phó Tổng thư ký

Phan Thị Hồng VinhVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Phan Thị Hồng Vinh

Phó Ban Pháp chế

Hà Văn HùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Hà Văn Hùng

Phó Ban Tài chính

Cao Ngọc BíchVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Cao Ngọc Bích

UV – Ban Pháp chế

Võ Tiến HuyVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Võ Tiến Huy

UV – Ban Pháp chế

Mai Mạnh TuấnVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Mai Mạnh Tuấn

UV – Ban Pháp chế

Trần Lâm HùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Trần Lâm Hùng

UV – Ban Tài chính

Bạch Sỹ MinhVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Bạch Sỹ Minh

UV – Ban Tài chính

Phạm Hữu NghịVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Phạm Hữu Nghị

UV – Ban TM nội khoa

Phan Minh HoàngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Phan Minh Hoàng

UV – Ban Đối ngoại

Nguyễn Xuân CươngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Xuân Cương

UV – Ban Đối ngoại

Nguyễn Văn PhùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Văn Phùng

UV – Ban Đào tạo

Trần Văn DươngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Trần Văn Dương

UV – Ban Đào tạo

Lê Thừa Trung HậuVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Lê Thừa Trung Hậu

UV – Ban Đào tạo

Nguyễn Đình TùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Đình Tùng

UV – Ban Khoa học

Võ Duy ThiệnVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Võ Duy Thiện

UV – Ban Từ thiện

Lê Hữu ĐiềnVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Lê Hữu Điền

UV – Ban Từ thiện

Nguyễn Văn LâmVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Văn Lâm

UV – Ban Từ thiện

Lê Quang ThốngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Lê Quang Thống

UV – Ban Từ thiện