Việt Nam  |     English  |  
Previous Next

GIỚI THIỆU HỘI

Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (viết tắt VSAPS) được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

THƯ NGỎ   XEM CHI TIẾT
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

BAN CHẤP HÀNHLê  HànhVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Lê  Hành

Chủ Tịch


Nguyễn Tài SơnVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Tài Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực

Vũ Quang VinhVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Vũ Quang Vinh

Phó Chủ tịch Đào tạo

Nguyễn Anh TuấnVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Khoa học

Nguyễn Thanh VânVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Thanh Vân

Phó Chủ tịch Tổ chức

Nguyễn Hồng HàVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch Đối ngoại

Nguyễn Thế HùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ tịch Nội Thẩm mỹ

Vũ Ngọc LâmVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Vũ Ngọc Lâm

Trưởng Ban Kiểm tra

Đỗ Quang HùngVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Đỗ Quang Hùng

Trưởng Ban Pháp chếVSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

KIẾN THỨC NGÀNH

TIN TỨC NGÀNH

{% else %}

TIN TỨC NGÀNH

VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ MOU & HSAPS

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh và hội Thầy thuốc Trẻ thành phố Hồ Chí Minh!

Chi tiết tin  
{% endif %}

ĐỐI TÁC VÀNG


VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

BẢNG TIN HỘI VIÊN


XEM THÔNG TIN  

ĐỐI TÁC BẠC


VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
VSAPS - Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

HỘI VIÊN CHÍNH THỨC